Translate

Sunday, 27 April 2014

Learn How to Draw People (Drawing Tutorials)...

let's learn how to draw well and using the right hand techniques and tools suitable for painting. 

 first, you must think about is a certain pose or posture of a person that would be interesting to you..:-)


                                                                 https://www.youtube.com/watch?v=oix6jxh4OZA
                                                                      ideal for anyone interested in drawing..:-)

Friday, 18 April 2014

PERPADUAN KAUM MENCORAKKAN KESENIAN DI MALAYSIA.

Rakyat Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum. Kaum Melayu, Cina dan India adalah tiga kaum yang terbesar dan setiapnya mempunyai kebudayaan tersendiri. Keadaan ini menjadikan Malaysia bermasyarakat majmuk. 

Malaysia bukan sahaja mempunyai masyarakat yang majmuk, malah boleh dikatakan majmuk dalam majmuk. Maksud majmuk dalam majmuk adalah setiap kaum di  Malaysia terdiri daripada pelbagai suku kaum. 
Misalnya, dalam masyarakat melayu, terdapat Orang Melayu Jawa, Minangkabau, Bugis sebagainya. Demikian juga dengan kaum cina seperti suku kaum Hokkien, Hailam, Kantonis, dan lain-lain lagi. Bagi kaum india pula tidak ketinggalan, terdiri daripada Tamil, Malayalam, Benggali dan lain-lain lagi
                                                                                                                                                       Perkara ini menunjukkan bahawa Malaysia mempunyai penduduk yang berbilang kaum dan agama. Perbezaan budaya dan anutan ini telah mewujudkan unsur-unsur budaya dan adat resam yang pelbagai dan menjadikan budaya Malaysia amat unit dan berbeza dari negara-negara lain. :-)